A kora középkortól a kortárs művészetig

2024. 06. 02., 4:06pm
A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) szabadegyetemi előadásokra várja a művészet iránt érdeklődő nagyközönséget

 

by Szendi Horváth Éva - SBE

 

Februárban két előadás-sorozat is indul: egy szakrális, a másik pedig a kortárs művészettel foglalkozó művészeti szabadegyetem.

A korábbi években tartott közkedvelt előadás-sorozat folytatásaként az MKE február 22-én indítja új kurzusát. Művészet és szakralitás … ismeretterjesztő előadások a középkortól a 21. századig szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben címmel a szakrális művészet, liturgia, restaurálás témakörök kerülnek a középpontba. Az előadók művészettörténeti, képzőművészeti megközelítésben a szakrális művészet európai hagyományaira koncentrálnak.

Az előadások során műtárgy-centrikusan, a kora középkortól a jelen korig az egyházi művészettel kapcsolatos műfajok, műtárgytípusok és jellemző témák sok példával és analógiák segítségével kerülnek bemutatásra. A kurzuson hangsúly kerül a keresztény ikonográfiára: az európai művészetben – templomdekorációkon, középkori freskóciklusokon, oltárképeken, ikonosztázokon, fában vagy márványban faragva – leggyakrabban megjelenített szentek, attribútumaik, legendáik ábrázolási hagyományaira.
Az előadások nemcsak a múlt képzőművészeti emlékeit vizsgálják majd. Az előadók azonban 20. századi és a kortárs szakrális művészet néhány kiemelkedő képviselőjét és munkáit is bemutatják. Az érdeklődő a jelen korban, a hétköznapokban ugyanis legtöbbször ezekkel találkozhat.

Az előadás-sorozat mindenkinek ajánlható, aki az európai művészettörténetet szeretné jobban megismerni. Az előadók úgy építik fel a képzést, hogy a téma iránti kezdő érdeklődő éppúgy tudást meríthessen a hallottakból, mint az egyházi személyek: papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak.

Már egy évtizede tart a Magyar Képzőművészeti Egyetem olyan szabadegyetemi kurzusokat, amelyek a kortárs művészet aktuális jelenségeit, legfontosabb alkotóit, tendenciáit és irányzatait mutatják be. Ebbe a sorba illeszkedik A posztmoderntől a poszthumánig – Trendek és tendenciák a kortárs képzőművészetben című, február 28-án kezdődő tanfolyam.

Az előadók – Albert Ádám, Fülöp Tímea, Györffy László, Huth Júliusz, Klima Gábor, Lázár Eszter, Mélyi József, Sturcz János, Szabó Attila, Tayler Patrick – ezúttal a hazai és a nemzetközi képzőművészetben lezajlott jelentősebb fordulatokra, paradigmaváltásokra, valamint a kortárs művészetet ért legújabb kori kihívások értelmezésére helyezik a hangsúlyt. Egyúttal választ keresnek az alábbi kérdésekre: Melyek az alapvető hasonlóságok és különbségek a modern, a posztmodern és a kortárs művészet között? Melyek voltak az elmúlt évtizedek legfontosabb képzőművészeti tendenciái és művészeti fordulatai Európában és Európán kívül? Hogyan alakította át a neoliberális és a digitális fordulat a képzőművészet termelési és elosztási rendszerét? Milyen kapcsolat fűzi össze az 1980‑as évek posztmodern és a 2010-es évek poszthumán művészetét? Miért tűnt el az 1990-es évek intermediális és internet-alapú művészetét uraló techno-optimizmus a 2010‑es évek posztinternet művészetéből? Milyen lehetőségei vannak a hagyományos festészetnek és szobrászatnak a totális internet korszakában? Milyen új kihívásokkal találja szembe magát a kritika és a művészetpedagógia a huszonegyedik század digitális társadalmában?

 Fotókredit: Kósa János: Hackerek II., 2000

Az MKE tíz-tíz előadásból álló művészeti szabadegyetemi kurzusai térítés ellenében vehetők igénybe – kedvező áron –, sorozatonként 75.000 Ft-ért. A szemeszter végén az egyetem oklevelet és kreditigazolást ad az elvégzett képzésekről, mivel a tanfolyam pedagógusoknak 2 kredites továbbképzésnek minősül.

A Képző a tavaszi félévre is meghirdeti népszerű szabadegyetemi kurzusait.

A jelentkezés részletei az MKE hivatalos honlapján (www.mke.hu) találhatók meg.


A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészet és szakralitás … ismeretterjesztő előadások a középkortól a 21. századig szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben kurzusa 2024. február 22-étől indul, csütörtökönként tíz előadással 18:30-tól 20:00-ig, az MKE Andrássy úti épületében, a Vetítő teremben (1062 Budapest, Andrássy út 69–71. ).

A posztmoderntől a poszthumánig – Trendek és tendenciák a kortárs képzőművészetben című képzés 2024. február 28-án kezdődik, szerdánként tíz előadással 18:30-tól 20:00-ig, szintén az MKE Andrássy úti épületének Vetítőjében.

Az előbbi előadás-sorozatra 2024. február 19-ig várják a jelentkezőket, az utóbbi szabadegyetemi sorozatra február 26-áig lehet jelentkezni.