Üvegfestés és népművészet

2019. 02. 12., 9:28am
Gurál virtus és népművészet

Lengyelországban az üvegfestészet mindenekelőtt a Tátraaljához kapcsolódik. Ott, a sötét gurál szobákban, a mennyezet alatt, a bejárattal ellentétes főfalon egy hosszú lécen egymás mellett állnak az üvegfestmények. A képeken a katolikusok számára legfontosabb kérdések és vallási figurák ábrázolása látható: Krisztus, a Szűzanya és számos szent alakja, akik a családot, a házat és a vagyont védelmezik. 
Lengyelország történetében a Mária kultusz az idők kezdete óta jelen van. Podhale régióban a Szűzanya képe különös jelentőséggel bír. A képek fontos vallási funkciójuk mellett, élénk színeikkel és az üveg csillogásával, vidámabbá tették a sötét belső tereket. 
Az üvegre rajzolás és festés hagyománya az ókorba nyúlik vissza. A középkori művek napjainkig fennmaradtak; a festett üvegeket sokszor ereklyetartókba helyezték el. Ennek a díszítési technikának a fejlődése az olasz Muranói üveggyár XVI. századi fejlődéséhez kapcsolódik. 
A Tátralján lévő Podhale régióba mindenekelőtt a Szlovákia területén tevékenykedő képfestő műhelyek termékei kerültek el. Errefelé mindig sok hívő ember vonzódott a szakrális témákat feldolgozó üvegfestményekhez, és  autodidakta módon megtanulta a elkészítés technikáját is. Zdislaw Walczak egike volt azoknak, aki alapképességeit művészi tökélyre fejlesztette.  
Az üvegfestészet a Podhale régió tehetséges lakosai közötti népszerűsítésében fontos szerepet játszottak az 1968-tól rendezett kortárs üvegfestészeti pályázatok. 
A Lengyel Intézetben most megrendezett kiállításon a zakopanei Czerwony Dwór által idén meghirdetett pályázat legjobb üvegfestményei és faszobrai láthatóak. 
A társtárlat bemutatja Zdoslaw Walczak és lánya üvegfestményeit is. Marta Walczak Stasiowska évtizedeken át egy csecsemőosztályon nővérként dolgozott, miközben felnevelte öt saját, és öt fogadott gyermekét. Elhunyt édesapja nyomdokaiba lépve tizenöt évvel ezelőtt kezdett festeni. 
A Lengyel Intézet Gurál virtus és népművészet kiállítását dr.Małgorzata Wnuk kurátor, illetve Marta Walczak Stasiowska, zakopanei népművész nyitotta meg. 

Az eseményen a 9 SIYŁ gurál együttes működött közre. A tárlat 2020.január 31-ig. tekinthető meg, podhalei madonnák, valamint Zdzistlav Walczak és Marta Walczak üvegfestményeiis láthatóak.