Új szakok a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2022. 12. 09., 10:00pm
A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a 2022/23-as tanévben, szeptember közepétől három új szakon kezdődik el a tanulmányi munka.

 

A vizuális művészet alapszakon, a képzőművész mesterszakon, valamint a korábbi években megszüntetett, majd újra akkreditált kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzésen. A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségére szeptember 16-án, pénteken kerül sor, prof. Erős István rektor köszönti a hallgatókat és az oktatókat.

A vizuális művészet szak és a képzőművész szak egy Magyarországon még teljesen új, unikális képzés keretein belül indul a Képzőművészeti Egyetemen. A két szakot a korábbi, hagyományos képzőművészeti műfajoktól markánsan megkülönböztető, de azokat is magában foglaló „fine art” gyűjtőfogalom alatt pozícionálja. Ez Európa és a világ művészeti egyetemein már jól működő gyakorlat. A képzés kiváló mesterek - Szigeti Gábor Csongor, Dr. Erős István, Lucza Zsigmond, Dr. Előd Ágnes - irányítása alatt lehetőséget biztosít a hallgatóknak a képzőművészeti műfajok komplex tartalmi és technikai változatosságának egyidejű használatára, a választott témákhoz leginkább illő technikák kombinálására.

Szigeti Gábor Csongor munkája

VIZUÁLIS MŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA)

Az alapképzésen festészetet, grafikát, rajzot, fotográfiát, szobrászatot, mozgóképet, hangot, performatív gyakorlatot, szociális gyakorlatot, interdiszciplináris megközelítéseket tanulhatnak a diákok. 

A képzés célja olyan képzőművészek képzése, akik a transzdiszciplináris képzés során autonóm gondolkodással rendelkező művészekké válnak, és gondolkodási metodikájukból adódóan elsősorban a kortárs jelenségekre való vizuális reflexiók megfogalmazására koncentrálva fejtik ki a tevékenységüket. Képesek a gondolati absztrakcióból kiindulva a képzőművészeti eszköztár komplex használatára, és szakértelmükkel elősegítik az igényes vizuális környezetet. Az alkotók birtokában vannak azoknak a technikai, anyaghasználati ismereteknek, amelyekkel képessé válnak arra, hogy ötleteikhez, intuícióikhoz a leginkább adekvát eszközt és módszert találják meg a műalkotások elkészítéséhez.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vizuális művész.

Szigeti Gábor Csongor: Keep Your Trap Shut - Esernyos Galeria

KÉPZŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A vizuális művészet alapképzésre épülő képzésen a hallgatók már egy konkrét területet vagy technikát is tovább vihetnek, fejleszthetnek. A képzés célja olyan autonóm vizuális művészek képzése, akik a képzőművészet eszközeit, technikáit variábilisan használják. Hangsúlyosan a jelenre értelmező, kritikai attitűddel reagálnak, adott esetben a képzőművészet területétől távol eső diszciplínákat is integrálva művészeti tevékenységükbe, kutatásukba. Kreatív módszertani metódusok kialakításával képessé válnak arra, hogy a vizuális koncepció megvalósulásakor az anyag, illetve a kifejezőeszköz megválasztása már magát a szakmai tartalmat, a látásmódot támassza alá. Továbbá a tudatos alkotói folyamatok gyakorlásával a képzőművészeti alkotás szilárd keretei között műként, művé formálódva mutatkozzanak meg a képzőművészeti praxis irracionális mozzanatai, az ösztönös beleérzés, az inspiráció. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles képzőművész.

Árnyék című alkotás

A képzés az alapszakon hat, a mesterszakon négy félévből áll, melyek elvégzése után lehetőség van az egyetem doktori programjaihoz való kapcsolódásra, s a művészeti munka tudományos igényű továbbvitelére. 

Szigeti G Csongor alkotása

KORTÁRS MŰVÉSZETELMÉLETI ÉS KURÁTORI

ISMERETEK MESTERKÉPZÉS (MA)

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani. Ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni. A kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni. Valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti

intézmény rendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor.

Credit: Forrás: MKE