Szellemi hazánk: az irodalom

2022. 22. 01., 11:26pm
Vasy Géza örökérvényű gondolata szerint: Az irodalom nélkülözhetetlen.

by Szendi Horváth Éva

Amikor a Pesti Divat Magazin még nyomtatásban is megjelent, a könyvrovat mottójaként éveken át vezérlő csillagként használtuk ezt a maximát. Vasy Géza a magyar irodalom szakavatott ismerője. Egyetemi tanárként a maga által kiválasztott nagyformátumú alkotókról szerzett minden tudását mindig átadta a hallgatóinak is.

A Nap Kiadó a közelmúltban adta közre a Szellemi hazánk: az irodalom című kötetet, melyben a szerző 2016 és 2020 között megjelent, összegyűjtött munkái kaptak helyet. Az olvasó nagy örömére Vasy Géza — mint Illyés Gyula életművének elkötelezett híve — egy egész ciklusnyi új írást válogatott be róla a könyvbe. A koszorús költőt erősen foglalkoztatta az öregedés, az elmúlás és a halál motívumköre. Vasy Géza pontosan nyomon követi, hogy ez miként jelent meg Illyés költészetében. Természetesen az irodalmár a 20. század nagyjainak sokaságával is behatóan foglalkozott. Többek között Nagy László, Szécsi Margit, Juhász Ferenc és Csoóri Sándor munkássága is a vizsgálódása tárgyát képez. Vasy Géza értő és szeretettejes megközelítésének köszönhetően a könyv lapjain jó találkozni ezekkel a nagyszerű alkotókkal!

NAP KIADÓ