Országos nyilvánosság és kiemelkedő szakmai rang

2023. 14. 04., 6:56pm
Az idén immár tizenharmadik alkalommal lehet szavazni az Év Gyógyszerésze és Kedvenc Patikámra

 

2010 óta minden évben a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége kezdeményezésére a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság segítő közreműködése mellett, a Roche Magyarország Kft. támogatásával kívánnak a gyógyszerészeknek országos nyilvánosságot és kiemelkedő szakmai rangot adni munkájukhoz, elismerve annak követésre méltó minőségét.

A kiírók olyan gyógyszerészt kívánnak elismerésben részesíteni, aki példát mutat kiemelkedő szakmai teljesítményével, hatékony megoldások alkalmazásával és betegközpontú szemléletével a gyógyszerészi gondozásban, a gyógyszerellátásban és a gyógyszerfejlesztésben egyaránt.

A „Kedvenc Patikám” pályázat keretében pedig a betegek véleményt tudnak formálni az egyes patikák munkájáról szavazatukkal. Nem kizárólag egy gyógyszerészt, hanem az egész patika munkáját minősítik.

Figyelemmel a pályamunkák magas színvonalára, és a szakmai érdeklődésre a Bíráló Bizottság a szervezőkkel közösen, önálló, időtálló, nyomtatott gyűjteményes kiadvány formájában is megjelentette a díjazásban részesített gyógyszerészek szakmai pályamunkáit. Aktualizálva, kiegészítve az elmúlt időszak során keletkezett új tapasztalatokkal és eredményekkel.

A Bíráló Bizottság

Az idei évben a jelöltek a következő témakörökből választva írhatják meg pályamunkájukat:

  • A kommunikáció szerepe és jelentősége a betegadherens magatartás kialakításában.
  • Szolgáltatásbővítés lehetőségei a közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén.
  • Gyógyszerészi szerepvállalás a betegedukációban
  • Az EESZT-ben lévő további lehetőségek a gyógyszerészi munka támogatására
  • Reziliencia a gyógyszertárműködtetés és közfeladatellátás során
  • Betegbiztonság és gondozás folyamatosan változó környezetben: a gyógyszerész feladatai, felelőssége és lehetőségei
  • A diabétesz 1 es 2 típusának gyógyszerészi gondozási kérdései a Covid tükrében.
  • Gyógyszertárakban megvásárolható immunanalitikai es egyéb diagnosztikai gyorstesztek (point-of-care) gyógyszerész gondozás szakmai kérdései
  • Jelentős betegpopulációt érintő területek (diabetes, hypertonia, asthma, COPD, stb.) gyógyszerhasználatának optimalizálása.
  • A gyógyszeres adherenciát segítő lehetőségek a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban.

Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (1991) alapító elnöke méltatta a pályázat országos széleskörűségét és az egyik legjelentősebbnek nevezve ezt a pályázati rendszert.

-Széleskörűen, az ország minden szegletét érintő, Soprontól Gyuláig, a kistérségtől az szakellátási intézményekig érkeznek pályamunkák. Ez mindenképpen arra ösztönzi a szervezőket, hogy ezeket a pályázatokat / pályázókat mindenképpen érdemes felkarolni, bemutatni. Pódiumot adni nekik, hogy közkincsé tegyük ezeket az általuk kimunkált értékes gondolatokat. Ma különösen fontos ez amikor látjuk az egészségügyi ellátó rendszer küzdelmeit. Ha erőfeszítéseinket összekapcsoljuk, akkor lehetőségünk nyílhat segíteni a helyzet, a betegellátás javításában. Meggyőződésünk, hogy a gyógyszerellátás az alapellátás nélkülözhetetlen része. Ebben erősítenek minket a COVID időszakban szerzett tapasztalatok, amikor egyedül a gyógyszertár volt a lakosság számára hozzáférhető egészségügyi szolgáltató. Az átalakulóban lévő háziorvosi ellátás, a szakellátás küszöbön álló átszervezése, az egyértelműen fennálló társadalmi igény abban erősít minket, hogy a termék központú gyógyszerellátást betegközpontúvá alakítsuk. Ebben adnak segítséget az „Év Gyógyszerésze” pályázatra benyújtott dolgozatok, amelyek egyértelműen tanúsítják, hogy helyes ez a célkitűzés. Hiszen pontosan azokról a betegellátás során szerzett tapasztalatokról adnak igényes bemutatást, amit a gyógyszerészi hivatás szempontjából kiemelkedően fontosnak tartunk.

Ugyanakkor a betegedukáció-egészségnyereség, a lakosság egészségnevelése, egészségértésének javítása, területein is számos muníciót kapunk a pályamunkákban és tesszük ezt közkinccsé azok megismertetésében - mondta dr. Mikola Bálint, a pályázatokat elbíráló szakmai zsűri elnöke.

-A dolgozatokon keresztül rálátásunk van a fekvő-, a járóbeteg, és a közvetlen lakossági gyógyszerellátás valamennyi területére. Hiszen a pályázók a kistérségben dolgozótól az intézeti főgyógyszerészig reprezentáltak. Számunkra rendkívül nagy kihívást jelent, hogy a gyógyszerészek tudásanyagát milyen módon tudjuk átadni a betegek számára. Megismerve a beteg problémáját, hogy lehetőség legyen egészségnyereséggel, vagy a további ellátás igényét körvonalazó tanáccsal elbocsátani a patikákból. Az elmúlt időszakban benyújtott pályamunkák száma megközelíti a kétszázat (!). - tette hozzá a zsűri elnöke

Prof Dr. Szökő Éva, Dr. Samu Antal, Prof. Dr Halmos Gábor

Prof Dr. Szökő Éva a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke kiemelte a gyógyszerészek szerepvállalását a betegedukációban. Ez megmutatkozott már a Covid idején, milyen nagy szükség van a hiteles tájékoztatásra. A gyógyszerészeknek fontos szerepe van az expediálás során a gyógyszerbiztonság ellenőrzésében. Van e a kiváltott gyógyszerek együttes alkalmazásakor valamilyen probléma, ennek a dokumentálása hogyan valósítható meg a jövőben. Szükség van az irányelvek megújítására, hogy a gyógyszerészek szolgáltatásbővítése lehetséges legyen, illetve a gyógyszerész – orvos kommunikációt is könnyebbé tegye. Valamint a szolgáltatásbővítéseknek szakmai kompetenciája mellett a finanszírozásuk biztosítására is, hogy az így keletkező többletszolgáltatásokat a gyógyszerésztársadalom el tudja végezni.

Prof. Dr Csóka Ildikó a Szegedi Tudományegyetem stratégiai főigazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár:

-Régen sokkal könnyebb volt a betegek nemtudását feltölteni tudással, mint manapság az esetleges rosszul tudást helyesbíteni, tudományos alapokra helyezett információkkal átölteni. Mindenki törekszik az információ szerzésre, de fontos, hogy hitelesek legyenek azok az információk. Fontos megjegyezni, hogy a gyógyszerészek közfeladatot ellátó személyek, akik esküdt tettek, mely szerint mindenek elött a beteg érdeke a legfőbb törvény. Ezt tenni kell egy folyamatosan változó környezetben, mindenkor. Nem elég a tudást birtokolni, azt át is kell adni. Hihetetlenül nagy követelmény a gyógyszerésztársadalom számára az a rugalmasság, ami a különböző élethelyzetben lévő, különböző egészségügyi problémákkal küszködő, különböző életkorú pácienseket együttműködővé varázsol, és a gyógyulás útjára vezet.

Prof. Dr Halmos Gábor a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanár:

-A témajavaslatok között megtalálhatóak a diabétesz 1, 2 típusának gyógyszerészi gondozása. A Covid kapcsán egyre inkább jelennek meg tudományos kutatások, arról, hogy a betegség miként szővi bele magát az anyagcsere folyamatokba megnövelve ezzel a diabéteszesek számát. Borúlátó becslések szerint Magyarországon a lakosság 10% is érintett ebben a betegségben. A másik kérdés a patikai gyorstesztek kérdése, melyek különböző betegségekről képesek villámgyors eredményeket szolgáltatni az egyén számára. Komoly területe a gyógyszerészi gondozásnak, fontos a tesztek használatához is megfelelő szakmai ismereteket átadni a betegek részére

Dr. Samu Antal a gyógyszerészi gondozás hazai megalapítója:

-Az egészségügyben most kerülnek megújításra a gyógyszerészi irányelvek. Ezek jelentős betegpopulációt érintenek a diabétesz, hypertónia, asztma allergia és még számos területen, ahol a gyógyszerészek már megkezdték a tevékenységüket. Nem elég megújítani ezeket az irányelveket, kompetenciákat és financiális, valamint informatikai hátteret is mellé kell tenni. Az informatikai rendszer továbbfejlesztésével elérhető, hogy érdemben elindulhasson a gyógyszerészi gondozói és pharmakoterápia menedzsment folyamat, amit korábban megkezdünk és szeretnénk folytatni. A kérdés még a betegadherencia – a betegegyüttműködés kérdése, hogyan tudnak a gyógyszerészek az edukációval egészségnyereséget és ezzel párhuzamosan pénzügyi megtakarítást elérni. Az ilyen jellegű megtakarításokkal új korszerűbb terápiás lehetőségek finanszírozására is lehetőség nyílhatna.

Jelölni és szavazni a https://www.evgyogyszeresze.hu oldalon lehet, ahol meg kell jelölni azt a gyógyszerészt, vagy patikát https://www.kedvencpatikam.hu , akik a közönség szerint méltóak lehetnek az Év Gyógyszerésze vagy Kedvenc Patikám megtisztelő cím elnyerésére.

Az Év Gyógyszerésze jelölések beérkezésének határideje: 2023 05.31.,

ezt követően a pályamunkák beérkezési határideje 2023. augusztus 30.

A Kedvenc Patikám szavazatok beérkezésének határideje: 2023. 09.30.

A pályázat nyílt, részt vehet minden aktív gyógyszerész. A pályázatokat a szakmai zsűri tagjai anonim módon bírálják el. A díjátadásra a Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán kerül sor.