Nemes Nagy Ágnes életműve a Várkert Bazárban

2022. 14. 02., 2:22pm
A Várkert Bazár nyitott helyszínein az idén is több szabadtéri tárlattal készül, elsőként Nemes Nagy Ágnes jubileumi életműve látható.

by Szendi Horváth Éva

Nemes Nagy Ágnes 100 – Lélegzetnyi végtelen címmel nyílt meg az idén száz éve született Kossuth-díjas költő, műfordító, esszéíró és pedagógus életművének kiállítása. A jubileum  alkalmából a Várkert Bazár az elsők között állít méltó emléket a költőnek. Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) alkotói pályája szerves része a magyar irodalomtörténetnek. A költői munkássága, versei máig meghatározó művészi mondanivalót hordoznak, annak ellenére, hogy eleinte, a fojtott levegőjű ötvenes években, kényszer szülte őket.

Verseskötetei mellett műfordításai és gyerekirodalmi művei is kimagasló irodalmi nívót képviselnek.

Az Újhold című, meghatározó értékű folyóirat lapszerkesztőjeként, esszéíróként és tanárként is maradandót alkotott. A szellemi szabadságot és a minőséget mindenek fölé helyezte. Tárgyias költészetével, kései tömbszerű prózaverseivel a modern magyar költészet alakítójává, nemzedékének vezető egyéniségévé vált.

A költői életmű a részletek megragadásából rajzolódik ki. A szabadtéren felállított kiállítási elemek között végig sétálva Nemes Nagy Ágnes művészetéből a meghatározó pillanatok és benyomások kerülnek elő. Megidézett versei mellett kirajzolódnak magánéletének motívumai, tanári és szerkesztői működése, valamint pályatársainak véleménye a költészetéről.

—Mindig is aközé a nagyon kevés költő közé tartozott, akik elemi erővel ütik meg az embert — olvasható róla Lator László költő egyik levélrészlete.

Feltárul Nemes Nagy Ágnes környezettel kapcsolatos érzékeny szemlélete is. A költő az emberi érzések mellett a természet új perspektívába helyezésére is buzdított.

Fennen hirdette, hogy tanulni kell a fákat. Bár csak pillanatnyi összefonódás lehetséges, Nemes Nagy Ágnes versei legalább egy-egy lélegzetnyi megvilágosodást, ráismerést kínálnak. Költészetének hatása mindmáig tart, és életműve tovább él, nem csak az irodalomban: „Törzsek közt járok, mint a szél. / Más a halmazállapotom.”

A kiállítás kurátora Pataky Adrienn.

Április 8-ig a Várkert Bazár a déli panoráma teraszán a száz esztendeje született költő munkásságába ingyenesen lehet betekintést nyerni.

Forrás/ fotó: Várkapitányság