Napkelettől Napnyugatig

2022. 07. 02., 7:54pm
Tradicionális moldvai csángó magyar dallamok Petrás Mária előadásában

by Szendi Horváth Éva


"A régi csángó világból kívánok hangokat, hangulatokat átadni, egy kicsi színes szikrát szeretnék a lelkekben gyújtani. ZENÉNK tiszta forrásból táplálkozik: ŐSEINK ÖRÖKSÉGE. Büszkén vállaljuk, hogy keleti gyökerű kultúránk és hitünk tartott meg bennünket - több mint ezer éve - a magyarság soraiban." (Petrás Mária)

Petrás Mária énekhangja az évszázadokon keresztül nehéz sorsát vállaló moldvai magyarok üzenetét hozzák felénk. Mária szülőfaluja, Diószén, a Szeret folyó túlpartján fekvő moldvai csángómagyar település. Itt élte gyermekéveit, mely nehéz, olykor fájó gondokkal teli. Ámde mégis boldog világ volt az, telve a közös éneklések, imádságok vigaszt nyújtó élményével.
Mária, hit, Isten, ebben minden benne van: a jóság, a tisztaság, szépség, maga az élet – vallja Mária. Az album Petrás Mária őszinte hitvallása egy világról, melyben a szentek jelentették a lélek biztonságát.

A Napkelettől Napnyugatig cím arra utal, hogy térben és időben óriási ívet fog át a bemutatott dallamvilág. Az Elrabolt leány balladája zenei anyanyelvünk ótörök vonulatait idézi. Az Ó, Szent István, dicsértessél ... kezdetű, kora középkori vallásos éneket a moldvai magyarok közül sokan megőrizték, annak ellenére, hogy a templomokban hosszú idők óta csak román nyelven énekelhettek. A sziszegősnek nevezett régi imás szövegek pedig a nyelvújítás előtti magyar nyelv emlékeit őrzik a magyar művelődéstörténet számára. A válogatás utolsó éneke a Veres az ég tova felé a moldvai csángómagyarok gazdag rituális világát idézi. A válogatás hangszeres muzsikája példásan illeszkedik a hagyományos, Kárpátokon túli világ zenekultúrájához.
A moldvai magyar tradíció Petrás Mária előadásában új értelmet nyer, és a hallgató számára a lélek megtisztulását segíti, mert az imák és fohászok egy tisztább, nemesebb világba emelnek bennünket.

A lemez a Fonó kiadásában jelent meg, kapható a Fonó webboltjában és a terjesztőknél.

 1. Karácsonytól újesztendőig :10.13
  2. Kövecses víz közepibe :6:06
  3. Régi imás Szent István (sziszegős) :6:42
  4. Tavasz hangok : 13:56
  5. A keservestől a menyegzőig (törökös) :11:24
  6. Veres az ég tovafelé :3:18

PETRÁS MÁRIA
ének, dob

Zenészek:
Benke Félix – tokáló, doromb, dob
Kerényi Róbert – kaval, furulya, tilinkó
Kiss Krisztián – koboz
Nyíri László – hegedü
Pánczél Kristóf – orgona
Petrás Alina – ének
Szokolay Dongó Balázs – duda, furulya, kaval

Hangmérnök: Mazán Attila, Zenei Őrző Angyal: Éri Péter, Szöveg: Péterbencze Anikó