Minőségi szemlélet 2020-ban is 

2020. 11. 03., 10:00am
A legjobb versenypolitika a kiváló minőségre való törekvés! - Érték és Minőség Nagydíj 2020-ban

A legjobb versenypolitika a kiváló minőségre való törekvés! - Érték és Minőség Nagydíj 2020-ban

A gazdaság szinte teljes palettáját felölelő, 40 főcsoport több mint 100 témakörében hirdették meg az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot, a legkiválóbb termékek és szolgáltatások versenyét a Kárpát-régió egész területén. 

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára 2020. május 27-ig lehet pályázni – jelentette be az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa. 

A pályázat igen széles spektrumban kínál lehetőséget azon vállalkozások számára, akiknek fontos, hogy produktumát hazai és nemzetközi szinten is elismerjék. 
A pályázati rendszer minden évben kiemel egy társadalmilag is fontos témakört. Az idei év mottója: ’Étkezzünk egészségesen, hogy egészségesen élhessünk!’ Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek, a tanúsított minőség iránt. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit, a Gazdaság Ünnepén, a Parlament Felsőházi Termében adják át szeptember 9-én.

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve a magas színvonalú szolgáltatások nyújtásának. 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2020-ban harmadik alkalommal írta ki és valósította meg a DIAMOND Szervezőiroda Bt., a Hajnal Húskombinát Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., az erdélyi székhelyű MULTINVEST SRL., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., és a SZÁM-PONT Kft. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Szakmai támogatója a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A Pályázati Rendszer célja, hogy 
-elismerje a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, 
-elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, 
-ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését. 
-járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez. Fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos választásban. 
-eszközrendszerével járuljon hozzá az egészségtudatos, energia-hatékony termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.
-támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését, 
-valamint szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.

A pályázat nyílt jellege lehetővé teszi a jelentkezést az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím elnyerését és a tanúsító védjegy használatát bárki számára, pályázat tárgya azonban csak a gazdasági életben már ténylegesen testet öltött termék, szolgáltatásban megvalósult ötlet, innovatív elképzelés lehet. 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatra jelentkezhet 2020. május 27-ig minden természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó vagy alkotóközösség. 
A meghirdetett 40 pályázati főcsoport érinti többek között a vendéglátást, az építő-, a bútor-, a mezőgazdasági- és élelmiszeripart, az infrastrukturális beruházásokat, az életminőség javítására szolgáló termékeket, szolgáltatásokat, a csomagolástechnikát, az informatikai programokat, rendszereket, szabadidős és kulturális tevékenységeket, rendezvényeket, az oktatást, az orvostechnikai- és kozmetikai szegmenst, a lakberendezést vagy akár a webshop szolgáltatásokat. 
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit, a tanúsított „minőség jelképét”, a Gazdaság Ünnepén, a Parlament Felsőházi Termében adják át szeptember 9-én.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság ügyvezető igazgatója elmondta: „Egy minőség tanúsító védjegy, mint az Érték és Minőség Nagydíj is közvetlen jól látható pozitív üzenetet hordoz. Megkülönböztet más hasonló termékektől. Híd szerepét tölti be a vállalkozók és a fogyasztók között. Hatalmas tudás, tapasztalat, innováció erejét olvasztja egybe. 
Magyarország mindig is híres volt arról, hogy bővelkedik mind az alkotó elmék, mind a bennük megszülető kiváló gondolatok számossága tekintetében. Ugyanakkor napjainkban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a benyújtott pályázatok vizsgálatának fókuszpontjában mindenképpen helyet kapjon a szellemitulajdon-védelmi tudatosság is. 
Az idei év mottója: Étkezzünk egészségesen, hogy egészségesen élhessünk! Természetesen ez gondolat nagyon széles palettát ölel fel, hiszen az egészség meghatározza az életünket mind a munkában, mind magánéletünkben. Az odavezető út is hosszas, több felé ágazó. Céljaink eléréséhez többek között szükség van megelőzésre, tudatformálásra, a fenntarthatóság figyelembevételére és nem utolsó sorban az oktatásra, képzésre.”

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke a pályázat kapcsán úgy fogalmazott: „Nélkülözhetetlennek és fontosnak tartom az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat azon törekvését, hogy a tudatos vásárlás és fogyasztás előmozdítását összekapcsolja a kimagasló minőséget előállító hazai termelők elismerésével. Azok a vállalkozások ugyanis, amelyek az alkotás és a teremtés útján járva, a magyar földből, magyar alapanyagokból és hazai munkaerő közreműködésével, kreativitásukat latba vetve, készítik el termékeiket, sikerükkel Magyarország sikeréhez is hozzájárulnak.” 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára így összegzett: „Az Érték és Minőség Nagydíj azokat a szereplőket tömöríti, akik felismerték, hogy termékeikkel, értékmentő és értékteremtő munkájukkal saját közösségük erejét gyarapítják.”

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a pályázat kapcsán így fogalmazott: „A Romániai Magyar Demokrata Szövetség harmadik éve külhoni támogatója az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatának, és nagy örömmel tapasztalom, hogy évről évre emelkedik azok száma, akik ezt az elismerést elnyerik Erdélyből.”

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ezzel együtt a védjegyhasználat tartama alatt az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Címet.  A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett Kitüntető Oklevél, valamint az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft., alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
További információ: http://www.emin.hu