Mi az, hogy idő?

2020. 11. 12., 11:55am
Ilyés Gyula elfeledett írásainak kötetcíme a Nap Kiadó legújabb könyveinek ajánlójaként összefoglaló jelentőséggel bír.

Ilyés Gyula elfeledett írásainak kötetcíme a Nap Kiadó legújabb könyveinek ajánlójaként összefoglaló jelentőséggel bír.

Ahogy a Kodolányi Judit válogatásában megjelent kiadványban, úgy a többi kiadvány esetében is az Idő központi szerepet foglal el. A címben idézett írás története két évszázadon ível át. Illyés Gyula elegánsan, rokonszenvező tapintattal, lényeglátó humorral és szórakoztató szándékkal mesél, — éppúgy mint a kötet többi, mintegy két és fél tucatnyi publicisztikájában. Ám a Nap Kiadó többi új kiadványban is főszerepet az Idő. Méghozzá az évtizedekben számolható, a dolgok tisztánlátását nagyban segítő Idő. Akik szakmai vonatkozásban foglalkoznak a történelem eseményeivel, illetve akiket egy frissen kialakult állapot személyesen érint, azok pontosan tudják, hogy a történéseket akkor lehet igazán megérteni, ha már kellőképpen eltávolodtak tőle.

Közvetlenül a második világháború után született Cseke Péter hatalmas fába vágta a fejszéjét, amikor a Trianon utáni erdélyi közélet magyar szereplőinek sorsáról kezdett adatokat gyűjteni. A nagy történelmi fordulat nehéz évtizedeiben, a kisebbségi létben nehéz volt embernek maradni. A szerző Trianoni hófogságban című eszmetörténeti tanulmányaiban térdet és fejet hajt az elmúlt évszázad jelentős esztendeinek hősei előtt.

Tamás Menyhért hadikfalvi székely származék, akinek a családja Trianon után menekülni kényszerült Bukovinából. Trianon szédületében című verseskötetében többszöri szóratása történetére emlékszik és emlékeztet. Egyben eszméltet is,” hogy a megszenvedett idő merüljön feledésbe, továbbélői eligazodjanak sorsukban, magyarázatot nyerjenek viseltes állapotukra. „

NAP KIADÓ