Ésszel és szívvel

2020. 30. 12., 12:45pm
Milan Kundera szerint a második világháború után Közép-Európát letörölték a föld felszínéről.

Milan Kundera szerint a második világháború után Közép-Európát letörölték a föld felszínéről.

A helyén maradt üszkös hamuban már soha nem lehet újra felépíteni egykori kultúráját. Másoknak az a véleménye, hogy egyetlen kultúrát sem lehet egyszer s mindenkorra eltörölni.  Közéleti emberként Kiss Gy. Csaba Közép-Európa újjáteremtése eszméjének szenteli egész munkásságát. Ő az, aki a sok évszázados és annyiszor jól alakuló lengyel-magyar kapcsolatokban olyan tengelyt, központi magot lát, mely alkalmas az új Közép-Európa kristályosodási területének. A Nap Kiadónál most megjelent Lengyel napló című kötetében a 1980 és 1982 közötti időszakra tekint vissza. A könyv állásfoglalás, tanúságtétel és a jövőnek szánt üzenet egyaránt. Kiss Gy. Csaba Lengyel naplója ésszel és szívvel készült. Ésszel, mert a szerző arról szól, milyen gondolatokat, reflexiókat váltottak ki belőle az adott korszak történései. Szívvel, mert ennek a könyvnek a tónusát és hangulatát az a mély rokonszenv határozza meg, melyet Kiss Gy. Csaba érez a lengyelek, Lengyelország, a lengyel történelem és kultúra iránt.

NAP KIADÓ