A szerelem poklai

2021. 26. 10., 8:16pm
A Portugál levelek Földes Eszter és Almási Sándor tolmácsolásában, Vörös Róbert rendezésében október 26-án és 28-án debütál a Mozsár Műhely színpadán.

 

Földes Eszter

 

Mariana Alcoforado 1640-ben született Bejában, és már fiatalon a klarissza apácarendbe vonult. Huszonöt évesen találkozott az ifjú francia tiszttel, a későbbi Chamilly márkival. A férfi 1665 és 1667 között sok időt töltött Beja környékén és Mariana bátyján keresztül került kapcsolatba a családdal. Szerelmi viszonyuk annak idején nagy botrányt kavart. A férfi a következmények elől visszamenekült Franciaországba, Mariana pedig hónapokon át hosszú levelekkel ostromolta őt. Fájdalmasan szép és mélyen megindító leveleinek gyűjteményét először 1669-ben adta ki egy francia kiadó. Magyarul - közel 300 évvel később - 1959-ben jelent meg a kötet Szabó Magda fordításában.

A fiatal nő öt levélben írta meg fájdalmát, sértettségét, az elhagyatottság megaláztatásait, a dühöt, a vágyódást, a tagadást és az elengedést.

A levelek eredetével kapcsolatban rendszeresen kételyek merülnek fel, Rousseau-tól korunk irodalomtudósaiig többen állítják, hogy azokat egy irodalomban jártas férfi írta. Ezen kétségek ellenére világirodalmi sikere vitathatatlan. Ez nem csak a szöveg ragyogó költészetének köszönhető, de annak a szavak mögül felsejlő magasztos gondolatnak is, hogy a befalazott valóság fölött a teremtő képzelet minden körülmények között győzedelmeskedik. A Portugál levelek nemcsak a szerelem örökkévalóságát, hanem a művészet korok és társadalmak fölötti erejét, győzelmét is hivatott hirdetni.

Földes Eszter és Almási Sándor összeszokott művészpáros, annak idején az Új Színházban több előadásban is partnerek voltak. Ezúttal a Mozsár Műhely színpadán a világirodalom egyik legszebb szerelmes vallomása elevenedik meg tolmácsolásukban.

„A szív minden hajlama azé a bálványé, amelyet emelt magának, se gyógyítani, sem elfeledtetni nem lehet első sérüléseit, a szenvedélyek, melyek segítségére sietnek, s iparkodnak kitölteni ürességét, vagy fájdalmát enyhítenék, hiába kecsegtetik új érzelemmel, sosem élheti át még egyszer azt a régit. A szív voltaképpen nem is vágyik a gyönyörre, melyet hajhász, s ha eléri, csak arról győződhetik meg: nincs számára drágább elmúlt fájdalmai emlékeinél.”

"A végén persze kiderült, hogy nincs nekem más ellenfelem csak önmagam, csak hát fogalmam sem volt, mily határtalan gyönge vagyok."

Mariana Alcoforado

Portugál levelek - a szerelem poklai –

Fordította: Szabó Magda

Mariana - Földes Eszter

Chamilly márki - Almási Sándor

Novícia - Klopfer Alexandra

Az eredeti mű alapján írta, rendezte: Vörös Róbert

 

A Mozsár Műhely a színdarab megtekintését 16 éven felülieknek ajánlja.

Fotó: Bolega Niki