A múlt évszázad legnagyobb átverése

2020. 16. 09., 9:25am
Miért állították tudósok, hogy Tutanhamon fáraó apja Mózes volt?

Miért állították tudósok, hogy Tutanhamon fáraó apja Mózes volt?

Gerald O’Farrell tollából egy igen kétes megítélésű elmélet látott napvilágot, amelyet a Tutanhamon-rejtély könyvében fejteget. Ez az elmélet egészen elmegy odáig, hogy Mózes azonos a történelmi uralkodó személyével, Tutanhamon fáraó apjával, Ehnaton fáraóval.

Tutanhamon sírjának felfedezése volt a a legnagyobb szenzáció az 1920-as években, és még évtizedekig az is maradt. Az egyik oldalról az ifjú fáraó története rejtélyek, intrikák szövevénye volt. Míg két angol eszes úr, Howard Carter és Lord Carnarvon, tíz éven keresztül végezte a leletek leltárba vételét, miközben a sírkamrák felfedezése sem ment zökkenőmentesen.

Több elmélet szerint, ez egyszerű sírrablás, és az azt övező mítosz és átok, egy propaganda része lehetett: előre kitervelt gyilkosságok sorozata, aminek legfőbb motivációja a szemtanúk eltűntetése volt.

Gerald O’Farrell egyenesen elmegy odáig, hogy Carter eltűntetett tekercseket Tutanhamon fáraó sírjából és a sírtáblát is saját maga rongálta meg, mert információkat akart eltűntetni.

Azt már eddig is tudták, hogy Carter iratokat hamisított, fotókat manipulált, és jelentéseket írt az egyiptomi régészeti hivatal részére, mert a megtalált kincsek nagy részét Amerikába és Nagy Britanniába akarta küldeni.  Egyébként érdemes megjegyezni, hogy Carter mestere, a Trója feltárását vezető német régész, Heinrich Schliemann munkatársa volt, aki szintén hasonlóképp csempészte haza a kincseket.

Az elmúlt évtizedek alatt több, különböző intézményben őrzött kincsről derült ki, hogy Tutanhamon sírjából származnak. A Metropolitan Múzeum gyűjteményében körülbelül 20 műtárgy Tutanhamon sírjából való. A Brooklyn Múzeum tulajdonában egy lány szobra, egy kenőcskanál és egy kék üvegváza van.

Számos tudós fejtegette már a bibliai alakok és a fáraók kapcsolatát. Azonban a legérdekesebb elmélet Ammed Osman híres könyvében jelent meg a „Mózes, Egyiptom fáraója” publikációban.

Ő egyenesen azt állítja, hogy Ehnaton fáraó létező személy volt, viszont Mózes létezése kérdéses történelmileg. Ellenben rengeteg történelmi tény támasztja alá, hogy a fáraók, a bibliai zsidó pátriárkák lehettek. Illetve Ehnaton volt az a fáraó, aki az Aton, egyistenhit kultuszát először bevezette, tanai közt szerepelt, hogy az üdvözülés mindenkinek elérhető.

Gerald O’Farell szerint, Howard Carter és Lord Carnarvon nem olyan hősök, mint amilyennek eddig tartottuk őket. Ő egyenesen közönséges sírrablónak titulálja őket és történelem hamisítónak.

Soha nem fogjuk megtudni, hogy Carter és Carnarvon mennyi leletet tulajdonított el, és mi lett ezekkel, de biztosak lehetünk benne, hogy ha egy apró része is igaz, akkor aligha történt olyan bűntény a történelem során, amely ilyen látványos eredménnyel végződött volna.

A budapesti KOMPLEX-ben újra látogatható már a Tutanhamon kiállítás, jegyek korlátozott számban elérhetőek az ismert jegyirodáknál, illetve a helyszínen.