„...A mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik...”

2023. 07. 09., 9:46am
…címmel nyílt meg Féner Tamás kiállítása A Mai Manó Házban

 

by Szendi Horváth Éva

 

Féner Tamás a kortárs magyar fotográfia egyik meghatározó alakja. Tevékenysége történeti korszakokon nyúlik át, hatása az utána jövő generációk alkotásaiban a mai napig kimutatható.

A művész a rendszerváltásig tartó alkotói periódusát a fotóriporteri szemlélet jellemezte, Klasszikus képriportjain generációk nőttek fel. Ebben a periódusban talán legsikeresebb sorozata az 1983-ban nyílt „...és beszéld el fiadnak...” című –– kiállítás. A tárlat mérföldkőnek bizonyult a második világháború utáni budapesti zsidó közösség megismerésében. A Néprajzi Múzeumban megrendezett tárlatot előbb betiltották, majd ezt feloldva a képsorozatból több nyelven megjelenő album látott napvilágot. Féner mindezzel párhuzamosan a fotóriporteri műfajon belül számos képriport kapcsán volt újító hazánkban. Az olajbányászokról készült képanyaga, vagy a Cserhalmi bányász brigádot megörökítő fényképei, illetve a színes 1400°, majd Tükörrepülés című sorozata, a döntött táj- és városfotók mind valamilyen fordulatot hoztak a hazai fotográfiában.

Féner Tamás ugyanakkor nem csupán fotográfiai életművével mutat példát kortársai számára, hanem több évtizedes szervezőmunkájával is. A Magyar Fotóművészek Szövetségének főtitkáraként az ő kezdeményezésére jött létre a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, mely a mai napig a legfontosabb szerveződése a fiatal kortárs fotóművészeknek. Számos egyetemen volt előadó, tanítványai mára szintén a kortárs fotográfia fontos szereplői.

A közel hetven évet felölelő fotográfusi pályafutása alatt ugyanakkor egy folyvást megújuló alkotó képe jelenik meg, hiszen életének majdnem mindegyik sorozata valamilyen fordulatot hozott az alkotói gondolkodásában.

A Mai Manó Házbeli kiállítás címe az „...A mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik...” idézet a Károli Gáspár fordította Bibliából származik. Ugyanakkor nemcsak Féner Tamás életszemléletét tükrözi, hanem a legutolsó alkotói periódusának egyfajta összefoglalása is, melynek legutóbbi fejezete ebben az évben valósult meg. Az elmúlt évtizedben létrejött sorozataiban leginkább a tárgyi világ, benne sokszor szakrális, vagy annak tételezett tárgyak, szövegek jelennek meg, melyeken keresztül alkalmanként a vallás felé fordult. Egy újabb váltással a későbbek során a festészeti felfogáshoz közelítő alkotásokat vonultat fel. A leghagyományosabb módon készült fotográfiákkal reflektálni kíván a tárgyát vesztett, digitálisan generált képek világára.

A Mai Manó Ház négy termében megrendezett tárlat most Féner Tamás munkásságának elmúlt évtizedéből három sorozatot mutat be.

Részlet a Jelkép-halászat sorozatból

A három sorozat: Jelkép-halászat, 2015; Jákob létrája, 2018; S megint elölről (Babits) és Architektúrák, mindkettő 2022–2023. Az utóbbi két fejezetre oszlik és két teremben látható. Ez esetben a szerző a képeit többnyire nem támasztja alá az asszociációt megkötő képaláírással. A színes portrék az évekkel vagy akár évtizedekkel előbb keletkezett képek átértelmezései. A konstruktivista kompozíciók pedig a már régebben hordozott motívumok kibontakozásai.

Részlet az Architektúrák sorozatból

A tárlat ugyanakkor felmutat egy másik értelmezési réteget is. Az elmúlt években készült képek alatti síkban a régebbi sorozatok fekete-fehér és színes nyomokban felbukkannak. A fotóművész ezáltal érzékelteti azoknak a sorozatoknak a gondolatiságát, melyek a kiállítás fősodrába tartozó képanyagok gondolati előzményei voltak.

Féner Tamás (Budapest, 1938. november 17.) fotóriporter, fotóművész, lapszerkesztő, előadó. 1957-ben a Madách Gimnáziumban érettségizett, majd a MÚOSZ újságíró iskoláját végezte el. Ezután három évig rendkívüli levelező hallgató volt a Képzőművészeti Főiskolán. Huszonöt évig a Fotóművészet című szakmai folyóirat szerkesztője, 1957–86 között a Film Színház Muzsika riportere, képszerkesztője, majd művészeti szerkesztője volt. 1986–1990 között a Képes 7 főszerkesztő-helyetteseként, majd 1991–1993-ig a Népszava képszerkesztőjeként dolgozott. 1993-tól egy éven át a Griff, és a Vasárnap képszerkesztője volt. Ezután szabadfoglalkozású, majd 1997-től 2003-ig a Népszabadság Magazin képszerkesztője, később nyugdíjasként az MTI szakmai tanácsadója volt.

1966-tól a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja, ahol 1978 és 1986 között a szervezet főtitkára volt. 1976-ban a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának egyik alapítója. 1966-tól a Studio Nadar, később a MÚOSZ fotóriporter szakosztály vezetőségének, 1979-től pedig a Művészeti Alap, majd annak jogutódjának, a MAOE tagja volt. 1979-től a MÚOSZ Újságíró Iskolájában előadóként tevékenykedett. Később különböző magániskolákban, 1992-től az ELTE újságíró posztgraduális kurzusán és a kaposvári egyetem fotó szakán volt előadó.

Kurátor: Baki Péter

2023. augusztus 30. – 2023. október 01. – Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház)

További információ: https://www.maimano.hu/programok/kiallitas-fener-tamas-a-mi-tortent-ugyanaz-a-mi-ezutan-is-tortenik